3. Mezinárodní dětských a studentský festival umění, Praha 2019

Děti a mladí lidé z různých zemí, kultur a různých národností, s důvěrou a bezprostředností mládí dokážou nalézt společnou řeč prostřednictvím toho, co je spojuje: tvořivost, touha po objevování nového a láska k výtvarnému umění.

  1. Mezinárodní dětský a studentský umělecký festival, Praha 2019

Výstava kreseb a obrazů

Kongresové centrum Praha 19.-23.7.2019

V Kongresovém centru Praha se konala výtvarná výstava v rámci 3. ročníku Mezinárodního dětského a studentského uměleckého festivalu, Praha 2019.

Festival přivítal na 50 mladých malířů z uměleckých škol z České republiky, Polska, Číny, Ruska a Ukrajiny. Děti a studenti z různých zemí se tak měli možnost setkat na společné výstavě svých kreseb a obrazů. Vystavovala se díla talentů ze základních a středních uměleckých škol a výtvarných kroužků ve věku od 6 do 17 let. V dalších dnech organizátoři pro účastníky uspořádali seminář o evropském výtvarném umění, kreslení v plenéru na památném Vyšehradu, prohlídky obrazáren Národní galerie, návštěvu Valdštejnské zahrady a historických prostor sídla Senátu, a také výlet do Českého Krumlova. Festival byl zakončen plavbou lodí po Vltavě se slavnostním předáním ocenění za nejlepší výtvarné práce.

Výstava představila veřejnosti na 70 výtvarných děl. Mezinárodní odborná porota hodnotila tyto práce podle volby techniky, námětu, kreativity a dalších kriterií. Udělila tyto ceny:

Cenu mladých umělců od Evropské unie umění si odnesla  Hanna Galicka z Polska (14 let)  a Wang Chenchen, dívka z Číny (10 let). Obě dívky získaly plastiku věnovanou ukrajinským výtvarníkem Alexandrem Kozlovem, kterou nazval Patti.

Speciální cena poroty: Sevastyan Sokolov (Rusko),   Kristina Yudintseva (Rusko),   Hanna Galicka (Polsko) a žáci ZUŠ z Prahy 11  Vojtěch Řeřicha,   Radek Dočkal,   Tomáš Červenka,   Ema Červenková, Juliana Kindlová a také Wang Chenchen,  Tao Zixi,  Wang Xingyun,  Zhu Lejia – kluci a holky z čínských škol ve věku od 7 do 11 let.

Zora Vukojičičová (9 let) získala malířský kufřík barev od Spolku pražských výtvarných umělců.

Dále pražští malíři předali diplom za vynikající prezentaci školy pro Mlodziezove centrum kultury v polské Legnici. Zvláštní poděkování za podporu talentované mládeže získalo také Kozácké sdružení VSČzS, z.s.

V průběhu festivalové výstavy obrázků v Kongresovém centru Praha děti společně tvořily 20 metrů dlouhý pás s malbou podle vlastní fantazie.

Početná skupina dětí, mládeže a pedagogů z uměleckých škol z Asie se setkala nejen s výtvarně nadanými dětmi z evropského regionu, ale také s umělci a pedagogy z polských, ruských, ukrajinských a českých výtvarných škol a kulturních spolků. Čínské děti obdivují zejména evropskou olejomalbu na plátně. Představily ostatním své tradiční čínské techniky, zejména kaligrafii a tušovou malbu.

Organizace a odborní garanti : Folklorní spolek ČR z.s., Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu z.s., Česko-čínská společnost z.s., Spolek pražských výtvarných umělců, Evropská unie umění, Wážka z.s. asociace pro rozvoj mezikulturních vztahů a další.