Oslavy čínského Nového roku 2019

OSLAVY ŠŤASTNÉHO ČÍNSKÉHO NOVÉHO ROKU 2019 VE ZNAMENÍ ZEMSKÉHO VEPŘE

Veřejnosti se v Praze, Ostravě a Olomouci opět představila nevšední kultura Číny, její tradice, zvyky a symboly spojené s vítáním nového lunárního roku oslavujícím blížící se příchod jara. Znamení zemského Psa záhy vystřídal zemský Vepř, který je symbolem štěstí a bohatství. Tento exkluzivní umělecký program byl věnován 70. výročí navázání diplomatických a kulturních vztahů mezi Československem a Čínskou lidovou republikou a byl součástí mezinárodního projektu „Pás a stezka“ (One Belt One Road). Kulturní projekt se realizoval za podpory Ministerstva kultury a cestovního ruchu Čínské lidové republiky, Ministerstva kultury České republiky, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Moravskoslezského kraje a University Palackého v Olomouci. Organizační záležitosti: Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu,z.s., Česko-čínské centrum pro spolupráci, z.s. a Intercharm production

Fotografie z akce již brzy