ČÍNSKO-EVROPSKÉ ART BIENÁLE PRAHA

EXKLUZIVNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ, SKULPTUR A ARTEFAKTŮ ČÍNSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Zaměření a témata výstavy Čínsko-evropské Art Bienále

653

Vliv globalizace na umělecké formy a zachování kulturních tradic různých oblastí a národů.

Problém oddělení moderního umění od běžného života a hledání nových cest.

První "Čínsko-evropské Art Bienále" si klade za cíl podpořit chápání čínského umění a demonstrovat život a tvorbu umělců v různých geografických a kulturních oblastech. Ve 21. století dochází vlivem nových médií, internetu a globalizace k celosvětovému propojování kultur i s jejich rozdílnými tradicemi a přístupy. Organizátoři bienále proto zvou na výstavu nejen čínské, ale i některé evropské umělce a mělo by dojít k dialogu a přenosu informací, k novým impulzům pro tvorbu a inspiraci při hledání nových cest v moderním umění.

Výstavní sekce Art bienále zahrnuje tři výstavní části: "Geografické vztahy a kulturní paměť", "Umění běžného života" a "Folklorní tradice".

Část I: Geografické vztahy a kulturní paměť

640

Na výstavu jsou pozváni umělci z Číny, České republiky, Španělska, Švýcarska a Německa, pracující různými technikami nebo jejich neobvyklými kombinacemi. Jejich díla sdílí společný rys, a to propojení domácích tradic s uměním jiných oblastí a kultur. Kurátor se bude věnovat tomu, jak místo narození umělců, prostředí kde vyrostli a místní kulturní tradice ovlivňují jejich tvorbu, použití výtvarných technik a materiálů. Na toto téma proběhne diskuze s hosty z pěti zemí a mělo by dojít i k uměleckému dialogu mezi čínskými a evropskými autory a získání nové inspirace pro jejich tvorbu.

Část II: Umění pro běžný život

Otázka "Umění pro běžný život" vznikla v souvislosti s vývojem čínského moderního umění, ovlivněného západní uměleckou koncepcí. Měli bychom přehodnotit pojetí moderního umění, a zamyslet se nad tím, proč se naše současné umění vzdaluje od každodenního života a nebývá pochopeno a přijato divákem. Cílem části "Umění pro běžný život" je přiblížit moderní umění lidem a běžnému životu tak, aby se stalo pochopitelnou a přijatelnou uměleckou formou, a zároveň vytvořit standard pro čínské moderní umění, které by dokázala i veřejnost přijmout a ocenit.

649

Výstava bude zahrnovat olejomalby, moderní tušové malby, dřevoryt, sochařství, instalační umění, fotografie, video art, ale i lidové umění. Umělecká řemesla, materiály a témata, vycházející z folklorních tradic, poskytují inspiraci i pro moderní "oficiální " umění. (V Číně žije 56 národů, ve zhruba stejně velké Evropě obdobný počet)

Část III: Historie a současnost lidového umění

642

Vesnice je tradičním základem etnické kultury. Vzhledem k rostoucímu vlivu globalizace ale lidové umění v Číně pomalu zaniká. Venkov a živé kulturní tradice mnoha čínských národů jsou živým "genofondem" kulturní rozmanitosti. To, že bude lidové umění prezentováno na Art bienále, je v souladu s cílem navrátit umění do běžného života. Bienále by mělo ukazovat nejen klasické "elitní" umění, ale také umění v každodenním životě.

Pro tuto část byla vybrána vesnice Tyng v provincii Šan-si jako zástupce čínského folklorního umění. Tyng, starobylá čínská vesnice známá svým zachovalým obytným komplexem z doby dynastií Ming a Qing, stále žije v kulturní komunitě typické pro severní Čínu. Bienále představí estetickou hodnotu zdejší architektury, místní folklorní zvyky, hudbu a rukodělná díla lidového umění.

Umělecká historie vesnice Tyng je námětem dialogu mezi Čínou a Evropou. Evropští umělci a historici umění, kteří se podílejí na Art bienále, budou přizváni k diskuzi na téma „umění pro běžný život“. K účasti bude pozvána i česká vesnice s ukázkou svého stále živého folkloru, který je kulturním dědictvím a odkazem mnoha generací našich předků. Záměrem je nabídnout příběh lidového umění jako téma a inspiraci současným umělcům v naději, že se umění může vrátit do běžného života a emocí obyčejných lidí.

651

Projekt realizuje organizační výbor Art bienále a Beijing Hainazhidian Culture & Arts Exchange Co., ve spolupráci s organizátory a kurátory z dalších evropských zemí. Výstavu "Čínsko-evropské Art Bienále, Praha 2017" pořádá Čínsko-evropský spolek pro kulturní a uměleckou výměnu (CECAEA) se sídlem v Praze a její pobočka v Pekingu.

Kontakt: Monika Adi Vodáková INTERCHARM production mail: intercharm@intercharm.cz

ENGLISH.........................................................................................................................................

The First China & Europe International Arts Biennale of Prague 2017

Prague International Exhibition Grounds

Výstaviště Praha Holešovice 6.9. - 10. 9. 2017

The Belt and Road” initiative (B&R) is China’s new aim of international communication in the 21st century. Citing the historic symbol of ancient Silk Road, China is actively developing economic cooperation and cultural exchanges with countries engaged. The year 2017 marks the Czech Year on Belt and Road, and “The First China & Europe International Arts Biennale, Prague 2017” sponsored by China Europe Culture & Arts Exchange Association (CECAEA) would merge Eastern and Western cultures once again under the Belt and Road framework.

Jointly sponsored by CECAEA and its Beijing Branch, and jointly organized by the Organizing Committee of China & Europe International Arts Biennale and Beijing Hainazhidian Culture & Arts Exchange Co., Ltd., the China & Europe International Arts Biennale in Prague is held for the first time in 2017 from September 4th to 10th in Prague International Exhibition Grounds.

Aim and Theme

Aim: Focus on the Daily Existence and Development of Arts in different Geographical Areas around the World

The First China & Europe International Arts Biennale, Prague 2017, aims at promoting the understanding of Chinese arts in the daily sense as well as demonstrating artists’ daily lives and their artistic explorations in different and “daily” trans-cultural environments. In 21 century the new year of culture has started. Reconsidering daily life and geo-relational effect on artistic existence & development, we have entered an era of cultural fusion with more diversified and more culturally immerging experience, which will become the major trend. The First China & Europe International Arts Biennale, Prague 2017, is the practice of “Geographical & Daily Existence” with multiple meanings.

Theme: Geo-relation & Daily

Geo-relation” and “Daily” are the basic cultural perspectives exhibited by the Biennale. With the trend of globalization, the universally existing geo-relation has presented its new influence on art value, which focuses on daily status of arts within different geographical civilizations as well as multiple realities and possibilities of daily modernity. With the perspectives of “geo-relation” and “daily”, the first Biennale will invite Chinese and European artists who are well-known for their unique exploring methods and influence. Meanwhile, the Biennale raises a new curating concept of “daily arts history” and a new form of modern arts research and exhibition.

Different exhibiting sections

Different exhibiting sections designed for the Biennale includes “Geo-relational and Cultural Memories”, “Daily Arts” and “History of Village Arts”.

Part I: Geo-relation and Cultural Memories

Curator: Dr. Huang Mei (Germany)

Artists from China, Czech, Spain, Switzerland, and Germany who create their mixed-media works will be invited attending Part I exhibition. All their works exhibited share a common feature, namely “geo-relation and cultural memories”. The curator will raise the questions on how significant the geo-relational effect is, such as the influence of birth and growing-up place on their artistic creation and what “cultural memory” the effect holds, then the curator will invite senior commentators from five countries participating the discussion. This section will hopefully promote multiple dialogues and interactions between artists, artist and commentator, artist and visitor, and present an unprecedented unique exhibition to the world as well.

What is behind the mixed-media works created by mordent artists? We will profoundly explore the connotation and meaning of these multiple materials, present the aesthetic of their works, and build the bridge for cultural communications especially through understanding different cultural backgrounds reflected by different mixed media.

Antoni Tapies is the pioneer of mixed-media art. Through appreciating his works, the biennale will pay tribute to him, which will also offer us a historical symbol for our discussion. Excellent artists can apply mixed media to their works in a bold manner to make breakthrough. They on one hand keep the art traditions, and on the other hand breakthrough the traditional principles of the aesthetics, touching the hearts of others. If artists, art commentators and visitors could understand the spirit presented in the materials of art works, they would together achieve the goal of mixed media application in arts.

Part II: Daily Art

Curator: Prof. Li Haiwang

Daily Art” is originally initiated from the aspect of Chinese modern art. Combined with western art concept, this part will rethink the development of Chinese modern art. The production and development of western art are always closely connected with the daily lives of western people. Therefore, we should rethink the advantages and disadvantages of following western art concept during our own modern art development, and rethink why we did not construct a modern art standard, which makes our modern art separated from daily life and hard to be understood and accepted by public. The concept of “Daily Arts” is proposed to drag our modern art to daily life, and make it a popular and acceptable art form willing to be appreciated and engaged by public, and consequently establish a Chinese modern art standard based on our actual daily life. “Daily Art” is an ordinary and public-oriented art, and also a praise from artist to ordinary lives.

Part II will exhibit the diverse and multiple artistic explorations and practices conducted by Chinese and European artists. Young and middle-aged influential artists from China and Europe will be invited to the exhibition. The biennale seeks to present the dialogue with diverse topics between Chinese and European artists. Art works exhibited in the event will include oil painting, modern ink wash painting, woodcut, sculpture, installation art, photography, video art and folk art selected as intangible cultural heritage and so on, which reflects art practice, exploration and thought influenced by geographical environment in different countries and regions. With the theme of “Geo-relation & Daily” expressed by the works in this part, the Biennale will exhibit not only the works of Chinese and European artists, but also the photos and written references related to artistic creationsas well as the stories demonstrated by artists about their daily life. The reflection and expression of trans-cultural and geographical vision provide an opportunity of face-to-face communication to visitors and artists. By demonstrating the daily artistic practice and thought affected by the connections between artists and their geographic environments, the Biennale will be branded for its profound expression in more culturally diversified art and geographical life.

Part II also presents inheritors of intangible cultural heritages, craftsmen and modern artistic creations related to the categories, materials and themes of intangible cultural heritages. Cultures, traditions and intangible cultural heritages of different countries and regions provide inspiration for the national art creation, and this part of “Daily Arts” will reflect the real state of daily life and art practice of inheritors and craftsmen. Faced with “modernity”, the traditional culture inheritance is also exposed to challenge and uncertainty. Modern artists in China also begin to look back at local intangible cultural traditions. Creative inspiration and cultural innovation derived from intangible cultural heritage will be a new trend for both folk inheritors and artists. The traditional arts listed in intangible cultural heritages, the modern art derived from cultural heritages and the practice of rural children’s art inheritance will present “Daily China” in the most vivid manner.

Part III: “History of Village Arts”

Curator: Prof. Qiao Xiaoguang

Villages are the most universal settlements for ethnic group. With the growing influence of globalization, villages art has become the cultural symbol which is on the edge of extinction in China. Village is a dynamic carrier of Chinese culture, and these living cultural traditions in multi-ethnic Chinese villages are live “gene pool” of cultural diversity. Knowing China from its villages is the basic perspective and ethic value for research of “history of daily arts”. The fact that village art comes to the biennale is in line with the value that art return to daily life. The Biennale should exhibit not only classic and elite arts, but also arts in daily life. Due to the differences caused by geo-relational effect among civilizations, we will find more topics close to the nature of arts through dialogues between Chinese and European villages, and between village and European arts.

For the part of “History of Village Arts”, Ding Village in Xiangfen county, Shanxi province, is planed to be chosen as an representative of Chinese village art. Ding Village is an ancient Chinese village which is famous for its well-preserved dwelling complex built in Ming and Qing dynasty, and also for the relic of “Ding Village men” of Palaeolithic Age discovered by archaeologists. The discovery of “Ding Village men” has profound historical significance. Today, Ding Village still keeps the living culture of village community, representing the culture of North Chinese village and becoming a famous tourism site. Combining with history, oral culture and other cultural ecologies, the biennale will introduce the value of dwelling architecture and local customs of ancient Ding Village, as well as different folk arts mainly existed in Ding Village, including Nuo opera and drum carriers which will be performed in the opening show, as well as Ding Village Homespun, Pingyang Hemp Paper, Pingyang New Year Paintings, paper-cut of traditional Chinese opera, dough modeling and other handicraft works.

Art History of Ding Village” is a subject for China-Europe dialogue, and European artists and art historians participating in the Biennale will be invited to visit Ding Village. This event is not only for dialogue and interaction, but also for the discussion focusing on Ding Village as a specific case for research on “History of Daily Arts”. Meanwhile, a village of Czech will also be invited to attend the Biennale and communicate with Ding Village, presenting its life and folk arts in daily life. Through visiting Czech village in the Biennale, Chinese artists and visitors will find more interesting topics. As an ubiquitous heritage dating from agrarian age, villages today are still telling rich and different stories of humanity. We put forward the creative “History of Village Arts” in the hope that arts can go back to daily life and the emotions of ordinary people.

Organization chart

Sponsors: China Europe Culture & Arts Exchange Association (CECAEA)

CECAEA Beijing Branch

Organizers: Organizing Committee of China & Europe International Arts Biennale, Prague

Beijing Hainazhidian Culture & Arts Exchange Co., Ltd.

Advisory OrganizationsCzech national folklore Association

Department of intangible cultural heritage of the MCPRC

Cooperation OrganizationsXiangfen County People's Government of Shanxi

Linfen intangible cultural heritage protection center of Shanxi

Support OrganizationsEmbassy of the people's Republic of China in the Czech Republic

Embassy of the Czech Republic in Beijing

Prague International Exhibition Grounds

Linfen City People's Government of Shanxi

Bureau of Culture of Linfen Municipality

Shanxi Province Artists Association Oil Painting Society

Shanxi Youth Oil Painting Research Association

Beijing Jinggangzhongyuan Culture & Arts Exchange Co., Ltd.

CECAEA Guangdong Branch CECAEA Tianjin Branch

CECAEA Shandong Branch CECAEA Qinghai Branch

Tianjin Academy of Fine Arts Shanxi Normal University

Shanxi Agricultural University Taiyuan Normal University

Liaoning Communication University Zhongshan city forest st studio

Tianjin City Group Art Salon Tao Xingzhi Art Institute

Media SupportChina-Europe CultureArts News Prague Chinese Times

Artron Artintern 99ys CCTV Sina

Organization Committee

Counselors: Liu Yunchong Jia Fangzhou

Ebner-MeerapfelGERMongelli AlfioITA

Honorary Chairman:  Li XiangxuCZE

Chairman: Li Haiwang

Vice-Chairman:  Li Shifei Song Haizeng Cheng Tao

Lin Jianfeng Zhang Hong Hang Xinben Wang Jun

Academic Chair: Qiao Xiaoguang

Curatorial Team: Dr.Huang MeiGERLi Haiwang Qiao Xiaoguang

Curatorial Assistant: Yang yang Chen Xiaoqian

 Academic Committee

Director: Qiao Xiaoguang

Committeeman: Li Xiangming Li Haiwang Dr.Huang MeiGER

Pavel HumpolecCZEUrich PtakGER

Tan Tian Xie Lifang Cao Yunjian Wang Qiuju

Secretary-General: Yang yang

Deputy Secretary-General: Li Zhengyuan Yu yu Chen Xiaoqian

General coordinator: Wang Jun

 Legal Adviser: Hu Changhua

Production: Intercharm ProductionCZE